tisdag 11 januari 2011

Självmord på anstalt

Brev från fångarna m.a.a. självmordet på anstalten Johannesberg
Igår nåddes FRIO:s kansli av ett brev från Förtroenderådet på kriminalvårdsanstalten Johannesberg. Brevet är skrivet med annledning av det självmord som inträffade där natten till måndagen den 3 januari 2011. Fångarna känner att den bild som anstalten genom media förmedlar inte stämmer med vad som föranledde självmordet.
Förtroenderådet på anstalten Johannesberg vill att FRIO förmedlar informationen till allmänheten och media. Nedan följer uttdrag ur brevet. För en kopia av brevet i sin helhet kontakta kansliet, 0431-727 00, frio@rfhl.se
"Vi intagna här på Johannesbergsanstalten i Mariestad skriver några rader till er på FRIO med tanke på det tragiska som hänt här med självmordet på anstalten."
"Chefen har gått ut till media att det fanns inga tecken på att den intagne mådde dåligt. Dom tystar ned detta och mörkar händelsen. Han går ut med att dom hört oss intagna som bodde i samma korridor, om vi uppmärksammat något, skitprat. Detta vågar dom inte för då kommer sanningen fram. Det är därför vi skrver några rader så att det kommer fram vad som vi uppmärksammat."
"Dom intagna här försökte prata med och umgås med kilen med han sökte inte kontakt. Han var mest inne på rummet sista veckan och åt ingen mat"
"Personalen ber oss intagna att engagera oss i killen. Hur kan personalen lägga ansvaret på oss när en intagne inte mår bra?"
"Offret var här i flera månader och har gett tydliga signaler på att något inte är bra med honom. För oss intagna var det inte en från OM han skulle ta sitt liv utan NÄR. Hur kan en chef gå ut i media och säga att det inte fanns några tecken på att han mådde dåligt?"
"Johannesberg är ett sjunkande skepp, personal som inte trivs med ledningen, hög omsättning på chefer,kvinsp:ar och vårdare."
"Kan ni gå till botten med det här? det kan finnas flera som går samma väg!"

FRIO kräver att såväl anstalten Johannesberg som kriminalvården i stort börjar kommunicera med fångarna och FRIO. FRIO anser att vi tillsammans måste hjälpas åt för att förbättra klimatet för fångarna på anstalterna, så att de har en chans att återanpassas till samhället.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frio/pressrelease/view/uttalande-med-anledning-av-sjaelvmordet-vid-anstalten-johannesberg-natten-till-den-3-januari-556456

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar